Boendeinformation

TVÄTTSTUGAN

Vi har en gemensam tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkrum. Maskinerna får användas mellan kl 7 och 23 varje dag och man bokar dem på tavlan i tvättstugan. När låset på tavlan inte används för att reservera en tvättid ska det flyttas till "parkering". Vi ber om respekt för bokade tvättider - ingen regel om att tvättstugan får tas i bruk vid outnyttjad tvättid tillämpas. Däremot får torkrummet användas i upp till 30 minuter efter utgången tvättid. För allas trevnad måste vi hålla tvättstugan ren genom att städa efter oss (inklusive rengöring av filter i torktumlaren).


TV OCH BREDBAND

TV och bredband ingår i hyran. Föreningen har ett avtal med Bredbandsbolaget som ger oss förmånliga priser. Det finns ett förinstallerade bredbands- och TV-uttag i samtliga lägenheter, redo att användas. Bredbandsuttaget kan emellertid behöva aktiveras. Vill du se på digital-TV kommer behöver du en TV-box. Detta ingår i abonnemanget, men du behöver beställa boxen själv. Både aktiveringen av bredbandsuttaget och beställning av TV-box görs lättast genom Bredbandsbolagets kundtjänst eller på www.bredbandsbolaget.se.


SOPOR/AVFALL

Soprummet finns i källaren. Vi källsorterar så långt som möjligt, vilket innebär att det finns särskilda kärl för papper/tidningar, förpackningar, wellpapp, metall, plast och kompost. I soptunnorna slängs enbart övrigt brännbart avfall. Observera att en av soptunnorna är avsedd endast för pizzerian. I soprummet finns även behållare för visst miljöfarligt avfall, såsom glödlampor och batterier. Grovsopor får inte ställas i soprummet, utan bortforslas av varje föreningsmedlem. återvinningsstationer finns på exempelvis von Utfallsgatan i Sävenäs och på A Odhners gata i Högsbo. Mer information inklusive öppettider, kostnader och vägbeskrivning hittar du på www.renova.se


ANDRAHANDS UTHYRNING

Under vissa förutsättningar kan styrelsen godkänna uthyrning av en bostadsrättshavares lägenhet. För att söka tillstånd att få hyra ut din lägenhet måste du lämna in två kopior av en ifylld tillståndsansökan till styrelsen samt läsa igenom riktlinjer för andrahandsuthyrning.


GÄSTLÄGENHET

Föreningen har en gästlägenhet i huset. Denna kan hyras till en avgift av 300 kr per natt. Betalningen sker till föreningens bankgiro nr 889-0279. Märk betalningen med: Övernattnlgh, 'Lägenhetsbeteckning', 'Efternamn'. Dörren öppnas med en kod vilken man får tillgång till efter att betaslning är gjord. Det finns en 120cm-säng och en bädsoffa för två. Det finns också porslin, diskbänk och toalett med dusch. Sängkläder och handdukar får hyresgästen stå för själv. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att städningen blir gjord och att lägenheten återfås i samma skick som den lämnades ut. Skulle städningen vara undermålig kommer hyresgästen debiteras en städavgift. Lägenheten hyrs från kl 14 och lämnas tillbaka innan kl 12 om inget annat är överenskommet. Bokning görs via länken till höger.

CYKLAR/MOTORCYKLAR/BILAR

I fastigheten finns ett garage avsett för motorcykelparkering. Avgiften är 200 kr per månad och det finns en kort kö för att få plats i garaget. Kontakta styrelsen om behov finns. Cyklar parkeras i något av källarens cykelrum. En god ordning är viktig för att alla cyklar ska få plats. Har du bil kan du ansöka om boendeparkeringskort genom att kontakta Trafikkontoret på 031-61 36 65.


STÄDNING

Städning av trapphus och gemensamma utrymmen sköts av en firma. Om du har synpunkter på utförandet ber vi dig att ta kontakt med styrelsen. Två gånger om året, vår respektive höst, har vi en gemensam städning av trädgård och vissa gemensamma utrymmen. Förutom att det blir snyggt är det ett utmärkt tillfälle att träffa grannarna. Vi brukar avsluta med grillning.


UNDERHÅLL AV HUSET/LÄGENHETEN

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka ditt boende och skapa ett trivsamt hem. Din lägenhet är ditt ansvar och eventuella reparationer eller förbättringar ansvarar du för själv. Undantaget är de delar som är gemensamma för föreningen. Innan du påbörjar en större ombyggnad i din lägenhet, renovering av badrum eller dylikt, måste du ta kontakt med styrelsen. Skulle du orsaka skada i din eller någon annans lägenhet eller i föreningens gemensamma utrymmen kan du själv bli ansvarig för reparationskostnader. Styrelsen har som uppgift att ha en plan för och genomföra löpande underhåll. Under de senaste åren har bland annat stammar bytts, ventilationen, elsystem, tvättstuga, fasad och trapphus renoverats samt säkerhetsdörrar satts in.


FÖRRÅD

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Fick du inte information om detta vid tillträde till lägenheten ber vi dig att ta kontakt med styrelsen eller den tidigare ägaren för att så snart som möjligt få tillgång till förrådet. Styrelsen har rätt att vid behov, såsom vid renovering, kräva tillfällig tömning av förrådet. I huset finns dessutom ett begränsat antal källarförråd, dock inte till varje lägenhet.


LJUD I HUSET

Av hänsyn till grannar ser vi till att hålla en rimlig ljudnivå i lägenheten. Detta gäller framför allt efter kl 22. Planerar du en fest, eller av annan anledning kommer att orsaka en hög ljudnivå, kan det vara bra att meddela dina grannar i förväg. Tänk på att vi alla uppfattar ljudnivå olika och att alla inte sover eller jobbar vid samma tider på dygnet.


ELFÖRSÖRJNING

I varje lägenhet finns en elmätare, som avläses av föreningen. Föreningen debiterar den enskilde medlemmen för den el han eller hon har förbrukat. Som medlem har man alltså föreningen som elleverantör och behöver inget elabonnemang hos Göteborg Energi eller avtal med någon annan elleverantör. Debitering sker två gånger per år för förbrukad el.


ÅRSAVGIFT

Årsavgiften finns för att täcka föreningens kostnader för att underhålla huset och tillfredställa medlemmarnas behov av ett bra boende. Du får inte några inbetalningskort till avgiften utan sätter själv in den kvartalsvis i förskott på föreningens bankgiro eller plusgiro. Du kan också välja att betala avgiften årsvis och erhåller då en rabatt på 5 %. Sker betalning årsvis ska betalningen finnas på föreningens konto senast den 27:e december året innan det år som avgiften avser. Sker betalningen kvartalsvis ska den finnas på föreningens konto senast 1:e januari, 1:e april, 1:e juli och 1:e oktober varje år. OBS!! VID BETALNING ÄR DET VIKTIGT ATT LÄGENHETSNUMMER OCH DET KVARTAL SOM BETALNINGEN AVSER UPPGES. Betalas inte avgiften i tid utgår en påminnelseavgift på 100 kr för den första påminnelsen och 500 kr för den andra påminnelsen.

BANKGIRO: 889-0279